Arts and Education Network: South East Wales

The Arts and Education Network: South East Wales is a network of teachers, arts practitioners, and educators from arts and cultural organisations based, or operating in, the South East region of Wales in the counties of Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport and Torfaen. Membership is free and you can join today.

The network:

  1. Organises a programme of high quality professional development for teachers, artists, and arts organisations,
  2. Creates digital and face-to-face networking opportunities for those in the arts and education sectors,
  3. Connects schools with artists and arts, creative, cultural and heritage organisations, acting as a broker,
  4. Collects information on the regional arts offer and publicises examples of best practice,
  5. Delivers an Arts Champions programme – a team of arts mentors who can support teachers developing arts projects.

A'i Prifathrawiaeth yw eich cam nesaf yn eich gyrfa? Ydych chi eisiau bod yn Bennaeth ac yn chwilio'n frwd am eich swydd cyntaf? Mae'r fidio yma yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol i benderfynu â ydych am ymgeisio i fod yn rhan o Raglen CPCP eleni. https://t.co/7K9HeN2v2r

Is Headship your next career step? Do you want to be a HT and seeking your first substantive post? This video will provide you with all the info you will need in terms of deciding whether or not you wish to apply to be part of the NPQH programme this year. https://t.co/OczE1AGoe9

Ysgolion yng Nghymru - beth allech chi ei wneud gyda grant @Celf_Cymru cydweithredu creadigol? Mwy o wybodaeth

https://t.co/oNRs1ZEso2

Dyddiad cau nesaf 24/09/18

Llongyfarchiadau i'r holl ddisgyblion sy'n casglu eu canlyniadau Safon Uwch a lefel UG heddiw - a diolch yn fawr iawn i'r holl #athrawon anhygoel a staff yr ysgol a wnaeth eich helpu i eu cyflawni. Dymuniadau gorau i'r dyfodol!